Hva synes du om tirsdagsdansen i høst?

KamillaStyret

Det er gjennom deres tilbakemeldinger at vi blir bedre! Sett av noen minutter til å svare på denne korte spørreundersøkelsen om tirsdagsdansene i høst: https://no.surveymonkey.com/r/DRX6NS5